PL ENTeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narz�dziem w postaci sprz�towego klucza USB. Opr�cz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wsz�dzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczaj�cy oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

Recommended products

TeleToken AES TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narz�dziem w postaci sprz�towego klucza USB. Opr�cz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wsz�dzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

Funkcjonuje w oparciu o algorytm Rijndael AES, r�wnie� do szyfrowania komunikacji z aplikacj� jednorazowym kluczem sesji. Udost�pnia programi�cie m.in. wewn. pami��, operacje szyfrowania prywatnymi kluczami, nadzorowanie ilo�ci operacji za pomoc� wbudowanych licznik�w. Rozbudowane mo�liwo�ci konfiguracji pod wymogi w�asnego projektu. od 59,- netto

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń sprzętowych w postaci kluczy. Nasza oferta produktów zabezpieczających skierowana jest głównie do programistów i integratorów systemów wymagających silnej ochrony we własnych rozwiązaniach.

Szeroki wachlarz dost�pnych wersji (TASP podstawowa, Pro, RTC z zegarem czasu rzeczywistego, TeleToken AES, AES Pro) umo�liwia dopasowanie do potrzeb realizowanego projektu, lub nawet zast�pienie dotychczas u�ywanego rozwi�zania innych firm.

TeleKlucz TASP Podstawowy klucz elektroniczny zabezpieczający oprogramowanie komputerowe przed kopiowaniem i nielegalnym użytkowaniem. U�ywa w�asnej technologii TeleVox TASP (TeleVox Advanced Software Protection).

Oferujemy r�wnie� wersj� Pro z powi�kszon� pojemno�ci� pami�ci i funkcj� wbudowanych licznik�w, a tak�e wersj� RTC z bateryjnie podtrzymywanym zegarem czasu rzeczywistego. od 59,- netto

TeleKlucz HASP Klucz elektroniczny typu "memo" zabezpieczający oprogramowanie komputerowe przed kopiowaniem i nielegalnym użytkowaniem.

Technologia TeleVox HASP (Hardware Advanced Software Protection), kompatybilny z kluczami Aladdin HASP. od 69,- netto