PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

TeleToken
Plik Rozmiar Wersja Opis
teleguard_install.exe 9.3 MB 1.6 Instalator oprogramowania zawierający:
- TeleDisk - przeznaczony do szyfrowania dysków, partycji itp.
- TeleLogin - zabezpieczenie logowania dla Windows
- TeleZIP - do tworzenia archiwów dla Total Commandera
- TeleShell - rozszerzenie eksploratora Windows
- TeleSafe - do bezpiecznego przechowywania haseł dostępu
- TeleToken Menadżer

Zobacz również pakiet TeleGuard
telelock_install.exe 3.0 MB 1.05 Instalator programu TeleLock.
telelock3.zip 6.5 MB 3.00 Program do zabezpieczania plików wykonywalnych "exe" TeleTokenem AES/AES Pro.
telelocknet.zip 6.5 MB 1.00 Program do zabezpieczania plików wykonywalnych "exe" TeleTokenem AES/AES Pro dla środowiska .NET.
c.zip 1.8 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "C" i "C++".
csharp.zip 1.8 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "C#".
wx-devcpp.zip 900 KB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Dev-C++".
delphi.zip 1.8 MB 1.05 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Delphi".
dnet.zip 1.8 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Delphi.NET"
java.zip 1.3 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Javy".
vbnet2003.zip 2.1 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Visual Basic.NET 2003".
vbnet2005.zip 2.1 MB 1.01 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla "Visual Basic.NET 2005".
clinux.tgz 144 KB 1.00 Biblioteki i przykłady wykorzystania TeleTokenu dla GNU/Linux.
ttstart.pdf 435 KB 1.00 Szybki start - podręcznik programisty.
ttedit.pdf 148 KB 1.00 Instrukcja obsługi programu "TeleTokenEdit".
ttoken.pdf 238 KB 1.03 Dokumentacja do TeleTokenu wraz z opisem funkcji biblioteki "TeleToken.dll".
ttapi.pdf 95 KB 1.01 Dokumentacja zbioru funkcji "TeleTokenAPI" bazujących na bibliotece "TeleToken.dll".


KSI
Plik Rozmiar Wersja Opis
ksi_2015.exe 7.2 MB 3.94c (finalna) Program KSI3 Pro (wersja pełna i demo) PAKIET 2015.
serwis13.exe 1.1 MB 1.13 Program serwisowy (wersja pełna i demo) PAKIET 2013.
eksi_2013.exe 0.4 MB 2.39 Moduł eksportu danych PAKIET 2013.
k3kasy11.exe 1.4 MB 1.13c Moduł współpracy KSI3 z kasami fiskalnymi PAKIET 2011.
ksi3.pdf 4.63 MB Instrukcja obsługi programu KSI3 Pro.
k3serwis.pdf 0.2 MB Instrukcja obsługi programu serwisowego KSI3 Pro.
Czcionka dosapp.fon 35 KB Czcionka sesji DOS-a Windows98 dla programu KSI3 Pro.
port_nt.zip 12 KB Program niezbędny do działania naszych kluczy (centronics), zabezpieczających oprogramowanie w systemach Windows NT, 2000, XP.


TeleBufor
Plik Rozmiar Wersja Opis
telefony.exe 3.3 MB 1.35 Program "Telefony dla Windows".
wtel.hlp 119 KB Instrukcja obsługi do programu "Telefony dla Windows" (plik pomocy Windows).
tel_html.exe 91 KB Instrukcja obsługi do programu "Telefony dla Windows" (wersja HTML).
taryfy_w.exe 694 KB Uaktualnienie taryf dla programu "Telefony dla Windows" (instalator Windows).
taryfy.exe 18 KB Uaktualnienie taryf dla programu "Telefony dla Windows" (pliki uaktualnienia).
tbuf_dos.exe 37 KB 3.1.00 program do komunikacji z "TeleBuforem" (wersja dla DOS)
tbuf_win.exe 3.8 MB 3.2.00 Program do komunikacji z "TeleBuforem" + program raportujący "RapTel" (wersja dla Windows).
tbufor.pdf 498 KB Instrukcja obsługi TeleBufora oraz oprogramowania komunikacyjnego (wersja PDF).
tbuf_doc.exe 223 KB Instrukcja obsługi TeleBufora oraz oprogramowania komunikacyjnego (wersja DOC).
tbufhtml.exe 232 KB Instrukcja obsługi TeleBufora oraz oprogramowania komunikacyjnego (wersja HTML).
tbprodoc.exe 114 KB Opis protokołu komunikacji pomiędzy komputerem a "TeleBuforem" (Wersja DOC).
tbprohtm.exe 130 KB Opis protokołu komunikacji pomiędzy komputerem a "TeleBuforem" (Wersja HTML).


RCP
Plik Rozmiar Wersja Opis
tv_rcp2.exe 4.4 MB 2.0 Pakiet oprogramowania wspomagający rozliczanie czasu pracy.
rcp_doc.exe 270 KB Dokumentacja do oprogramowania RCP.